Preventieteam

PREVENTIE TEAMS

Preventieteams van EYESAFETY worden ingezet in publieke domeinen

zoals wijken, parken en winkelcentra.

Tevens worden zij ingezet voor woningcorporaties voor toezicht

in bijv. flatgebouwen en buurthuizen.

***Een veilig gevoel zorgt voor tevreden bewoners / bezoekers***

 

-U gaat met vakantie, wetende dat het preventieteam regelmatig uw woning controleert.

-Uw kinderen zijn na school even alleen thuis tot u van uw werk komt.

 

 Ook uw kinderen kunnen bij calamiteiten een beroep doen op de preventieteams.

Winkelcentra

 

Heeft u regelmatig hangjongeren in en/of rond uw winkelcentrum, de preventieteams zullen hierop inspelen bij het constateren hiervan of na een melding van u of uw medewerkers.

De preventieteams zullen assisteren bij een aanhouding dan wel de aanhouding overnemen.

 

 

***Een woonomgeving met veel stressfactoren

heeft een negatieve invloed op uw leven***

 

Veel wijken hebben een zogeheten buurtpreventie app, echter laat de opvolging hiervan veelal te wensen over.

Welke bewoner gaat op de melding af?

Welke bewoner gaat ‘s nachts zijn/haar bed uit?

De preventieteams kunnen worden toegevoegd in de buurtpreventie app en tijdens de afgesproken diensten gepast op een melding reageren en de nodige contacten met politie en hulpdiensten onderhouden.

De preventieteams zijn voor alle belanghebbenden tijdens de diensten tevens bereikbaar via een projecttelefoon.

Woningbouwcoöperaties

 

Overlast van insluipers in (flat-)gebouwen of vernieling van eigendommen worden verleden tijd bij inzet van een EYESAFETY preventieteam.

De ervaring leert wanneer huismeester en/of woonconsulenten zogeheten risico gesprekken bij huurders hebben, dat men het prettig vindt wanneer er een vorm van back-up is.

De preventie teams kunnen voorafgaand aan het gesprek worden geïnformeerd en zullen in de directe omgeving aanwezig zijn om te assisteren wanneer nodig.

•Ervaren beveiligers niveau II (deze mogen in het publieke domein werkzaam zijn)

•Uitgerust met alle benodigde materialen

•Goede communicatieve vaardigheden

•Opvang van hulpdiensten

•Minimaal MBO geschoold

•Ingrijpen bij calamiteiten

•BHV – AED getraind

 

   

Verbeterpunten na het inzetten van preventieteams,

    minder:

   •Overlast

   •Vandalisme

   •Intimiderend gedrag

   •Asociaal gedrag

   •Geweld

   •Diefstal

   •Inbraak

   •Drank en drugs gebruik

   •Hangplekken

   •Vernieling van gemeentelijke eigendommen worden doorgeven 

      aan betreffende gemeente, met als resultaat dat dit veelal sneller

      wordt opgepakt.

 

LOPENDE TEAMS  -  MET EEN VOERTUIG  -  FAST RESPONSE BIKE TEAMS

*** De medewerker welke met een veilig gevoel zijn werkzaamheden kan uitvoeren is een productieve medewerker ***