Maatschappelijke-Projecten

PROJECT SERVICE & PREVENTIE

Project Service en Preventie is door EYESAFETY SECURITY opgezet om de overlast van o.a. hangjongeren op een totaal andere wijze aan te pakken.

Het biedt jongeren, welke zowel op school als in hun leefomgeving problemen hebben en dreigen af te dwalen, structuur.

De jongere leert zich op een positieve manier in te zetten voor de buurt en leert daar voldoening uit te halen.

Onze beveiligers constateerden dat de overlast door de jeugd grotendeels ontstaat uit verveling en het hebben van beïnvloedbare vrienden met meeloopgedrag.

Bij een juiste benadering blijken deze jongeren best voor rede vatbaar en zijn ze zich vaak niet bewust van de omvang van overlast welke zij aanrichten en het onveilige gevoel wat ze bij derden veroorzaken,

De eigenaar van EYESAFETY, Henk-Jan van der Holst, heeft hierop een plan geschreven waarbij de jeugd zich positief kan inzetten in de wijk zodat de jongere gemotiveerd een bijdrage aan de samenleving kan leveren.

Door de groei van eigenwaarde zal er ook een reëel toekomstperspectief bereikt worden.

Samen met Alifa, politie, de gemeente Enschede is er een pilot opgezet.

De jeugdigen zullen onder begeleiding van een gediplomeerd beveiliger patrouilleren zowel te voet als met speciaal uitgeruste bikes in wijken en winkelcentra.

Zij hebben de taken onregelmatigheden te constateren en te melden om zo een snellere inzet van hulpdiensten en bv gemeente te bewerkstelligen.

 

Voorwaarden en essentieel voor succes:

-De deelnemende jeugdigen hebben een zogeheten 'sleutel positie' binnen de jeugd groepen.

-Goede afstemming tussen alle partijen en ouders / verzorgers van de jeugdigen

 

De eerste pilot bleek een succes, de eerste jongere is in geslaagd voor het project en heeft zijn certificaat mogen ontvangen.

Een mooie bijkomstigheid:

-De jongere is niet meer in aanraking met de politie is geweest, school heeft hem een 2e kans gegeven om zijn opleiding af te ronden vanwege zijn positieve karakter verandering.

-Andere overlast veroorzakers waaronder veelal alcoholisten en daklozen ervoeren de patrouilles als hinderlijk en verplaatsten zich uit eigen beweging.

28 Juni heeft de eerste stagiair van het 'project Service en Preventie' het certificaatvoor het behalen

van het eerste deel in ontvangst mogen nemen.

 

Het project Service en Preventie bied jongeren welke zowel op school als in hun leefomgeving

problemen hebben en dreigen af te dwalen structuur.

De jongeren leren zich op een positieve manier in te zetten voor de buurt en leren daar voldoening uit te halen.

 

Een project in samenwerking met gemeente EnschedePolitie en Alifa.

Foto met toestemming van de trotse stagiere geplaatst